top of page
Search
  • Klára Školníková

6 důvodů, proč zaměstnávat lidi s hendikepem

Updated: Sep 29, 2022

V tuzemsku jsou témata diverzity a inkluze spíš ještě v plenkách. Při pomyšlení na zaměstnání člověka se zdravotním postižením převládá u zaměstnavatelů spíše strach a nejistota. Jak takový člověk zapadne do našeho pracovního prostředí? Zvládneme ho dobře zaučit? A vydrží u nás?


 

Každý z nás disponuje unikátními dovednostmi a schopnostmi. Taková rozmanitost znamená, že je naše společnost neustále zdravě obohacována inovacemi, kreativitou a novými nápady, a to se týká samozřejmě i lidí se zdravotním postižením. A nyní máme i jasná data, která nám tuto skutečnost potvrzují.


V roce 2018 vyšla v americké pobočce společnosti Accenture zajímavá studie, která porovnala výsledky firem, které řadí mezi “šampiony” v oblasti zaměstnávání lidí s hendikepem, s těmi, které jsou v této oblasti průměrné. Podívejme se společně, jaké byly jejich závěry:


Zaměstnáte schopné lidi


Společnosti se zaměstnávání lidí s hendikepem často zaleknou kvůli pocitu neznáma. Je to většinou ze tří důvodů: zaměstnavatelům není jasný rozsah dovedností mezi lidmi s hendikepem, nejsou jim jasné potenciální přínosy a mají mylné představy o nákladech a návratnosti investic na zaměstnávání člověka se zdravotním postižením. Přitom takoví lidé představují často nevyužitou skupinu talentovaných, chytrých a pracovitých lidí, kteří dokážou odvést kvalitní práci a většina kroků na zpřístupnění pracovního prostředí zaměstnavatele nic nestojí. A potenciální přínosy? Těch je hromada.


Vyplatí se to finančně


Ve všech kategoriích, které studie Accenture měřila, dosahovaly firmy “šampioni” nadprůměrných finančních výsledků oproti ostatním společnostem ve vzorku. V průměru dosáhly o 28 procent vyšších tržeb, dvojnásobného čistého zisku a o 30 procent vyšší ziskové marže v rámci čtyřletého období, kdy analýza proběhla. Navíc měly většinou vyšší celkové výnosy pro akcionáře. Inkluze má ale nespočet výhod i nad rámec těch finančních.


Naučíte se oslovit nové zákazníky


V ČR je přes milion lidí se zdravotním postižením. Ti představují skupinu zákazníků, která má různorodé potřeby a preference. Často jde o specifika, která člověka bez zdravotního postižení nenapadnou. Firmy, které mají v týmu člověka se zdravotním postižením těmto potřebám vždycky porozumí líp a budou schopni tomu uzpůsobit své produkty a služby.


Budete mít spokojenější zaměstnance


Prospěch z inkluzivního pracoviště mají nakonec všichni. Podle studií si zaměstnanci bez zdravotního postižení více všímají toho, jak udělat pracovní prostředí příjemnější a vstřícnější pro každého. Odráží se to i ve fluktuaci zaměstnanců. V takovém pracovním prostředí totiž lidé odcházejí až o třetinu méně často.

Naučíte se lépe vytipovávat silná místa vašich zaměstnanců


V Microsoftu zavedli úspěšný program zaměstnávání lidí s poruchou autistického spektra. Společnost totiž pochopila, že v rámci standardizovaného pracovního pohovoru můžou přijít o kvalifikované a schopné lidi, jejichž sociální dovednosti nemusí stoprocentně odpovídat tomu, co se od typického pohovoru očekává. Uzpůsobili proto svůj přístup a díky tomu byli schopni zaměstnat talentované lidi, které by jinak přehlédli. Přínos pro firmy nepředstavují pouze inovativní postupy při pohovorech, ale třeba i o inkluzivní mentoring a rekvalifikace.


Odlišíte se od konkurence


Firmy, které ctí zásady společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání, mají tendenci vynikat. V zahraničí mluví čísla jasně: spotřebitelé preferují odpovědné podniky. V České republice se s touto hodnotou teprve učíme pracovat. V O KROKu ale pevně věříme, že důležitost diverzity a inkluzivního pracovního prostředí bude s nadcházejícími lety růst. Však s tím máme své bohaté zkušenosti a moc dobře víme, jací jsou lidé se zdravotním postižením schopní pracanti, a že zaměstnávat je se prostě vyplatí.


Nevíte si přesto rady, jak se zaměstnáváním lidí s hendikepem začít? Pozvěte si na pomoc náš Troublegang! Je to sehraná partička profesionálů, každý s jiným hendikepem, která pro vás otestuje vhodnost pracovního prostředí a navrhne pro vás efektivní řešení.


57 views1 comment

1 comentário


Kateřina Broža
Kateřina Broža
04 de out. de 2022

!

Curtir
bottom of page