top of page
Search
  • Writer's pictureMartina Kaderková

Když do toho zaměstnavatelé jdou…

Updated: Apr 15, 2021

V rámci našeho projektu navazujeme spolupráci se zaměstnavateli. S jakým cílem? Pomoci jim zaměstnat člověka s hendikepem. Směřujeme přitom na zaměstnavatele mimo chráněný trh práce a působíme zejména na Příbramsku a Kladensku. Od začátku projektu jsme jich cíleně oslovili více než 100. A i přes náročné pandemické podmínky se nám podařilo zahájit spolupráci s 15 firmami.

Skupina těchto 15 zaměstnavatelů je k zaměstnávání lidí s hendikepem otevřená, často již osobu se zdravotním postižením (OZP) zaměstnávají nebo s tím mají zkušenost z minulosti. Přesto ale pociťují nedostatek informací, ze kterého pramení ve vztahu k zaměstnávání OZP některé jejich obavy a nezodpovězené otázky. Kolik bude stát úprava pracovního místa? Přináší zaměstnání osoby s hendikepem zvýšenou administrativu? Dochází OZP častěji k lékaři? Jaké jsou pracovně-právní vztahy s OZP?


Zajímavé je, že finanční motivace pro tyto zaměstnavatele k uplatnění OZP v jejich organizaci je až druhořadá. Zásadní motivací je ochota pomoci. Dát těmto lidem šanci plnohodnotně se uplatnit. A to je úžasné. Tito zaměstnavatelé v sobě cítí společenskou odpovědnost, která je pro ně hnacím motorem pro to, aby do zaměstnávání osob se zdravotním postižením šli. A ta snaha se jim vrací. Získávají loajální a schopné zaměstnance.


Každý ale někdy naráží na určité bariéry, které jsme se snažili v rámci naší intervence v regionech a průzkumu rozklíčovat. První překážka, která se nám rozkryla: zaměstnavatelé nedokáží dostatečně dobře posoudit vhodnost svého pracovního prostředí a pozic pro uplatnění OZP a jsou tak často přesvědčeni, že „u nich to nejde“. Tento omyl uvádíme na pravou míru právě díky působení našeho TROUBLE GANGU.


Druhou velkou bariérou je, že zaměstnavatelé nevědí, kde vhodné uchazeče o práci z řad OZP hledat. Aktivní nábor OZP u nich prakticky neprobíhá a zkušenosti s úřadem práce v tomto směru nejsou pozitivní. I tady máme řešení. Vybíráme vhodné uchazeče pro konkrétní vytipované pozice.


„Díky naší metodice, eliminujeme na minimum chyby v procesu zaměstnávání OZP. Díky průzkumu pracoviště a podrobnějšímu rozboru uchazeče OZP o zaměstnání, můžeme firmu s novým kolegou cíleně a co nejpřesněji propojit, žádný pokus – omyl. Dokážeme zhodnotit, kdo na danou pozici nejlépe zapadne,“ doplňuje koordinátorka Šárka Hudečková.
15 views0 comments

Comentarios


bottom of page