top of page
Search
  • Writer's pictureKateřina Broža

O KROK také na Fóru odpovědného podnikání

Fórem odpovědného podnikání, které se konalo 24. 5. 2022 v Knihovně Václava Havla, vrcholila série kulatých stolů, kterou jsme my, signatáři Deklarace odpovědného podnikání, spustili na podzim minulého roku.

Nová legislativa k sociálnímu podnikání přinese mnoho dobrého i lidem se zdravotním postižením, kteří těžko hledají uplatnění.


Byli pozvaní zástupci z mnoha regionů a oborů sociálního podnikání (Olga Richterová - místopředsedkyně PSP ČR, David Beňák – ředitel odboru MPSV, Marcela Suchánková - členka představenstva ČSOB a další) zejména proto, že nám záleží na budoucnosti našeho odvětví, v němž všichni jako zaměstnavatelé působíme. Výsledkem těchto setkání kromě jasných očekávání od nového zákona o sociálním podnikání a ambice MPSV přijmout legislativní rámec pro integraci nezvýhodněných do konce letošního roku, bylo i předložení desatera společných principů, které musí zákon o sociálním podniku (SP) obsahovat a na kterých se zástupci SP shodnou.Kateřina Broža, garantka projektu O KROK a rovněž zakládající signatářka Deklarace říká: „Debaty o zákoně o sociálním podnikání jsou tu už mnoho let, nyní je ve hře třetí návrh. Dobrou zprávou je, že ministerstvo práce a sociálních věcí chce vycházet z iniciativy i zkušeností sociálních podniků. Právě široká shoda mezi sociálními podniky, které návrh připomínkují, jsou nezbytným předpokladem pro dobré legislativní řešení integrace znevýhodněných na trhu práce“.54 views0 comments

Comments


bottom of page