top of page
Search

Troublegang hodnotil pracovní prostředí v RS Maso

Updated: Jul 31, 2021

Troublegang navštívil RS Maso, velkoobchod s masem z Rudné, aby zhodnotil jeho možnosti pro zaměstnávání lidí s hendikepem a předal svá doporučení, jak zlepšit a upravit pracovní prostředí a podmínky. Jak už víte, Troublegang působí v projektu O KROK jako hodnotící tým, který pomáhá zaměstnavatelům posoudit pracovní prostor a náplň práce z pohledu lidí s hendikepem. Tento tým se skládá z člověka na vozíku, neslyšícího a nevidomého. Díky tomu je vyhodnocení komplexní.V RS Maso se tým Troublegangu setkal s personalistou, který ho provedl pracovištěm. Členové Troublegangu hodnotili pracovní prostředí na základě svých potřeb a dle typu postižení, a to v několika kritériích: dostupnost pracovního prostředí, tj. případné bariéry, které by ji snižovaly, dále hodnotili náplň práce a jak ji případně upravit, aby ji mohl bez potíží zastávat i člověk s hendikepem. Šárka Hudečková, která má Troublegang v rámci programu O krok na starosti, říká: „Fungování Troublegangu je jedinečné, protože komplexně hodnotí pracovní prostor a náplň práce z pohledu několika druhů hendikepu. Sledujeme bezbariérovost, fyzickou, mentální a psychickou náročnost pracovních pozic. Zaměstnavatel tak zjistí své přednosti a nedostatky z mnoha úhlů pohledu.“


Troublegang také hodnotí atmosféru na pracovišti a vstřícnost zaměstnanců vůči lidem s hendikepem. Dle hodnocení všech členů týmu byli zaměstnanci velmi otevření a připraveni přijmout člověka s hendikepem jako kolegu. Toto potvrzuje i Šárka Hudečková, která vnímala vstřícnost přijetí týmu a zároveň otevřenost hledat řešení, aby bylo možné vytvořit podmínky pro lidi s hendikepem. Podle Šárky velmi pomohla i přirozenost celého týmu: „Troublegang vplul do firmy jako ryba do vody a působil naprosto profesionálně. Všichni členové týmu dokázali objektivně hodnotit pracoviště a dávat smysluplná doporučení. Celá akce byla velmi přirozená a nenastal jediný zádrhel.“


RS Maso na základě doporučení od hodnoticího týmu přijal opatření, která umožnila zaměstnat jednoho člověka s hendikepem. Společnost dosud neměla žádné zkušenosti se zaměstnáváním OZP, a právě tato návštěva hodnoticího týmu pomohla vyřešit některé bariéry.

41 views0 comments

Comments


bottom of page