top of page
Search
  • Writer's picturePetr Schwank

Troublegang připravil čtvrťáky na komunikaci s OZP

Zima, tma a mlha. Není to ideální start pro workshop, který jsme nachystali pro čtvrťáky z kladenské ZŠ Amálská. Pro dnešní dopoledne má Troublegang trochu jiný úkol než obvykle. Cílem je představit formou hravého workshopu zhruba třiceti dětem, že lidé s postižením jsou vlastně úplně normální. A že se jich určitě nemusí bát.


 


Jak probíhá osvěta na školách?

Pod taktovkou Troublegangu se workshopy odehrávají zcela běžně. Dnes to ale místo firemního kolektivu byl kolektiv dětský, který se měl seznámit s různými druhy postižení. Všechno mělo proběhnout hravou formou. Na děti tedy čekala různá stanoviště, v rámci kterých si děti měly vyzkoušet, co to znamená život s postižením. Ať už to bylo to sluchové, zrakové, mentální nebo fyzické.


Na jednotlivé členy Troublegangu se snesl příval dotazů. Málokteré z dětí se setkalo se všemi druhy postižení, takže se chtějí dozvědět informace. Po prvotním ostychu se pouštějí se všemi členy Troublegangu do družných hovorů.


Následně proběhla celková diskuze o tom, co děti překvapilo nebo co nového se dozvěděly. Vynořuje se jeden názor za druhým. Většina dětí je příjemně překvapená tím, že lidé s postižením “jsou vlastně jako my”. Za hodinu a půl je konec. Jedna skupina střídá druhou a workshop se rozjede nanovo s čerstvou partou dětí.

Závěrečná slova třídní učitelky Terezy Uxové:

Workshop pro žáky základních škol mohu doporučit všem pedagogům, kteří chtějí u svých dětí podpořit empatii a uvědomění si hodnoty člověka. Navíc si každý účastník odnese z programu celoživotní zážitek, který využije při možném setkání s hendikepovanými lidmi.


Naše děti byly z celé akce nadšené a také odezva rodičů byla jen pozitivní.

Celý program byl pečlivě připravený, aby si každé dítě mohlo vyzkoušet být na chvíli člověkem s různým typem postižení. Žáci navíc sami začali s jednotlivými hendikepovanými členy programu komunikovat a zjistili tak, že jsou to lidé stejně jako oni - mají své zájmy, sny a životní příběhy.


Velmi příjemně mě potěšilo už samotné jednání s paní Karáskovou, které bylo bezproblémové a vstřícné našim školním podmínkám. I přes počáteční finanční bariéru se nakonec našlo schůdné řešení, takže jsme mohli celý program úspěšně zrealizovat.


Rozhodně se ráda programu zúčastním i s další třídou.


15 views0 comments

Comments


bottom of page