top of page
Search
  • Writer's pictureKatka Broža

Zaměstnávání OZP rezonuje s českým předsednictvím!

Updated: Jan 10, 2023


Začalo to už na jaře v Paříži, kde jsme slyšeli první podněty, které se staly obsahem Balíku opatření, který byl prezentován v rámci českého předsednictví. Za české zaměstnavatele osob se zdravotním postižení jsme slyšeli našeho Jakuba Knězů, ředitele a zakladatele Etincelle, který představil produkty našeho sociálního podniku a mluvil o problému náhradního plnění a jeho dopadu na chování firem na otevřeném trhu práce. Nebo Antonína Nekvindu z Neratova o tom, jak je možné přizpůsobit pracovní prostředí člověku se zdravotním postižením a jaké je to podnikat v Orlických horách. V kuloárech kolovalo, že je to všechno pěkný a pozitivní, ale co s tím dál? Inspirovat se! Já jsem byla na větvi z plánů diverzity, které v Belgii připravuje organizace Actiris. Nabízí zpracování plánu firmám na míru dle jejich potřeb a nutně nemusí jít jen o lidi se zdravotním postižením, snaží se najít rovnováhu v organizaci jako celku. Podle jejich výpočtů už se tímhle způsobem dotkli každého sedmého zaměstnance v Bruselu. Vidím v tom velkou podobnost s naším Troublegangem, jen s tím rozdílem, že v Belgii je to služba, která je pro zaměstnavatele zdarma. Jinak je to přístup velmi podobný a končí posouzení organizace v míře naplňování pravidel. Pro sebe si odnáším nové nápady a pohled z venku na oblast, která je mi tak blízká.

38 views0 comments
bottom of page