top of page
okrok-uvod.jpeg

ZAHRAJ SI HRU
A DOPLUJ
O KROK DÁL

Projekt O KROK vytvořil hru, ve které si vyzkoušíte, jaké strasti a radosti čekají na pracovním trhu člověka se zdravotním postižením.

hra.png
hra.png

O co ve hře jde?

  • Vžijte se do strastí, které prožívá člověk s postižením ve snaze uplatnit se na trhu práce
     

  • Projděte si jednotlivé úrovně složitosti. Vyzkoušejte si, s čím se lidé se zdravotním postižením potýkají
     

  • Hra ilustruje problematické nastavení přiznávání invalidního důchodu, kdy za současného systému hrozí při přezkumu odejmutí v případě, že člověk pracuje na vyšší než zkrácený úvazek, který je v Česku reálně stále nedostupný
     

  • O KROK usiluje o systémovou změnu prostřednictvím spolupráce s partnery ze státní správy a neziskového sektoru i prostřednictvím této hry

“Přitom bychom lidi s postižením v přechodu na otevřený trh práce měli co nejvíc podpořit.
Doufáme, že se nám prostřednictvím našeho hrdiny Huberta povede tuto situaci co nejlépe
přiblížit veřejnosti nekonvenční formou.”

Kateřina Broža, ředitelka O KROKu

KT8A8769upr1400.jpg
Příběh Matěj

PŘÍBĚHY LIDÍ S SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Hana

 

 

 

 

 

Haně v dospělosti diagnostikovali nefunkční ledvinu.

 

Napřed léky, pak obden dialýza. Každý druhý den sedíte 4 - 6 hodin a čekáte až vám přístroj vyčistí krev. Hana to dobou začala pracovat v našem sociálním podniku Etincelle, psal se rok 2016, a Lékařská posudková služba jí vyměřila 3. stupeň invalidity, který je spojený s příjmem a s možností práce “za zcela mimořádných podmínek”. Podmínky jsme vytvořili. A věděli jsme, že ze dne na den může zmizet na transplantaci - dobře pro ni, když se najde dárce.
 

Leden 2020 máme všichni spojený s covidem, Hana s transplantací. Jako první chodila s respirátorem, protože jí okamžitě po zákroku nasadili imunosupresi, aby její
tělo dárcovský orgán neodmítlo. Po 14 dnech už nosili respirátor všichni, takže přestala být za tu divnou.
Po zákroku jí invaliditu odebrali. Je zdravá. Ledvina jak nová, že?

 

Bohužel je to moc velká zkratka. Hana se nyní musí mnohem víc chránit před jakoukoliv virózou, protože lidé po transplantaci berou léky, které potlačují imunitu, aby se předešlo odmítnutí orgánu. Imunosuprese. Hannina situace na trhu práce je tedy pořád složitější, než je tomu u zdravých lidí.
Tenhle příběh má naštěstí šťastný konec. Za Hanu se postavila její lékařka, která na Lékařskou posudkovou službu intervenovala a problém vyřešila.

 

Hana už zase pracuje, jen už se na rozdíl od nás dezinfekčního gelu nikdy nezbaví.

woman-g1a32f2567_1280.jpg

Tom

 

 

 

 

 

Tom se narodil s lehkou mozkovou dysfunkcí. V běžném životě to znamená, že je na úrovni cca 12 letého dítěte nebo dospívajícího. A v rámci chápání tam zůstane. Co ale dál přibývá, jsou jeho životní zkušenosti a reálný věk, který se nezastavil.
 

Tomovi je 32 let. Chce chodit do kina, chce pracovat a chce bydlet sám.
Když bylo Tomovi 18 let, přiznala mu Lékařská posudková služba invalidní důchod třetího stupně. Jeho postižení je trvalé. Přesto každé tři roky musí před komisi České
správy sociálního zabezpečení i s kompletní dokumentací k novému posouzení svého postižení.
Tom má opatrovnici, je to jeho maminka. Stará se o to, aby měl zajištěné všechny potřeby a žil dobrý život. Když musí před výše zmíněnou komisi, tak Toma převleče. Převleče ho do starého oblečení, nasadí mu divnou čepici a nakáže mu, aby slintal. Invaliditu mu vždycky opět potvrdili.

 

Vypadá to, že vyzráli na systém. Bez podpory z invalidního důchodu by nemohli zajistit potřeby, které Tom reálně má. Pokud by se choval příliš normálně, tak je reálné, že mu důchod odeberou.
Odebrání by způsobilo Tomovi propad příjmu a ztrátu jistoty. Nemohl by zaplatit medikaci nebo nájem. Přesto, že mu práce dává pocit jistoty a sociální kontakty, tak před posudkovou komisí snižuje její hodnotu a zaujímá strategie, které vedou ke snížení rizika ztráty invalidního důchodu.

 

Lidem jako Tom by se tohle nemělo dít, systém by je měl podporovat, aby mohli pracovat a zajistit sebe i svou rodinu dle svých možností. Pojďme to společně změnit.


A CO DÁL?

Dokud se legislativa neupraví, vše zůstane při starém. Lékařská posudková služba může
zásadním způsobem proměnit, jaký život budou lidé se zdravotním postižením žít.
Legislativu mají ve svých rukách poslanci. Napište i vy tomu svému a přispějte k osvětě
tohoto tématu v poslanecké sněmovně.

 

Stačí, když tento text zkopírujete a odešlete na e-mail jednoho z poslanců zasedajícím v sociálním výboru:

 

Vít Kaňkovský, KDU-ČSL

Martina Ochodnická, TOP09

Jana Pastuchová, ANO

Pavla Pivoňka Vaňková, STAN

Lucie Šafránková, SPD

Klára Kocmanová, Piráti

 

Vážený/vážený pane,

 

obracím se na Vás touto cestou jako Váš/e volič/ka, který/á by vás rád/a upozornila na situaci, která negativně ovlivňuje život lidí se zdravotním postižením a poprosila Vás o to, abyste se touto situací zabýval/a.

 

Lidí se zdravotním postižením je v České republice kolem 10 %, z toho dvě třetiny jsou ekonomicky neaktivní. Při hledání práce čelí mnoha překážkám, jako předsudkům a nedostatku vstřícnosti ze strany zaměstnavatelů. 

 

Velkou překážkou je ale také strach o odebrání nebo snížení invalidního důchodu při přezkumu invalidity Lékařskou posudkovou službou vzhledem k aktivnímu zapojení a pracovním trhu. 

 

To znamená, že se osoby se zdravotním postižením raději na trh práce ani nezkouší zapojit. Pokud se pokouší, vede to k nejisté finanční a stresující situaci. Současný systém lidi se zdravotním postižením demotivuje a nepomáhá jim najít si uplatnění.

 

Žádám Vás proto, abyste se zasadil/a o revizi současného systému při posuzování invalidního důchodu a přezkumu s ohledem na co největší pomoc pro zapojení lidí se zdravotním postižením do naší společnosti a trh práce

 

S úctou,

Pravidelný newsletter
 

Každých 14 dní posíláme všem zájemcům o aktuální informace z našeho O KROK prostředí pravidelný newsletter. Ať už jste z řad HR manažerů nebo majitelů firem, zajímáte se o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením z jakékoliv strany, přihlaste se také.

A nenechte si ujít případové studie přímo z praxe zaměstnávání OZP nebo audiovizuální obsah, který O KROK vydává.

Připojte se k nám! 

Děkujeme!

Newsletter
bottom of page