top of page
Search
  • Writer's pictureMartina Kaderková

Kde není překážka, není hendikep...

V rámci našeho projektu navazujeme spolupráci se zaměstnavateli. Od začátku projektu jsme cíleně oslovili více než 100 zaměstnavatelů. Propojujeme je s lidmi s hendikepem. Ukazujeme, že neexistují překážky, které by bránily jejich zaměstnání. Směřujeme přitom na zaměstnavatele mimo chráněný trh práce. V tuto chvíli působíme zejména na Příbramsku a Kladensku.
I přes náročné pandemické podmínky se nám podařilo zahájit spolupráci s 15 firmami. Skupina těchto 15 zaměstnavatelů je k zaměstnávání lidí s hendikepem otevřená. Často již osobu se zdravotním postižením (OZP) zaměstnávají nebo s tím mají zkušenost z minulosti. Přesto ale pociťují nedostatek informací. Z toho pramení obavy stejně jako nezodpovězené otázky ve vztahu k zaměstnávání lidí s hendikepem. Přichází dotazy. Kolik bude stát úprava pracovního místa? Přináší zaměstnání osoby s hendikepem zvýšenou administrativu? Dochází OZP častěji k lékaři? Jde tento člověk častěji nemocný? Jaký je jeho hendikep? Jaké jsou pracovně-právní vztahy s OZP?


Zjistili jsme, že finanční motivace pro tyto zaměstnavatele k zapojení OZP v jejich organizaci je až druhořadá. Jejich hnací motor? Ochota pomoci. Dát těmto lidem šanci plnohodnotně se uplatnit. A to je úžasné!!! Tito zaměstnavatelé v sobě cítí společenskou odpovědnost, která je pro ně motivací pro to, aby do zaměstnávání osob se zdravotním postižením šli. A ta snaha se jim vrací. Získávají loajální a schopné zaměstnance.


Každý ale někdy naráží na určité bariéry, které jsme se snažili v rámci naší intervence v regionech a průzkumu rozklíčovat. První překážka, která se nám rozkryla: zaměstnavatelé nedokáží dostatečně dobře posoudit vhodnost svého pracovního prostředí a pozic pro uplatnění OZP. Často jsou proto přesvědčeni, že „u nich to nejde“. Tento omyl uvádíme na pravou míru právě díky působení našeho TROUBLE GANGU.


Druhou velkou bariérou je, že zaměstnavatelé nevědí, kde vhodné uchazeče o práci z řad OZP hledat. Aktivní nábor OZP u nich prakticky neprobíhá a zkušenosti s úřadem práce v tomto směru nejsou pozitivní. I tady máme řešení. Vybíráme vhodné uchazeče pro konkrétní vytipované pozice.


„Díky naší metodice eliminujeme na minimum chyby v procesu zaměstnávání OZP. Díky průzkumu pracoviště a podrobnějšímu rozboru uchazeče OZP o zaměstnání, můžeme firmu s novým kolegou cíleně a co nejpřesněji propojit, žádný pokus – omyl. Dokážeme zhodnotit, kdo na danou pozici nejlépe zapadne,“ doplňuje koordinátorka Šárka Hudečková.


28 views0 comments

Comments


bottom of page